БИ МОНГОЛООРОО ГОЁДОГ

БИ МОНГОЛООРОО ГОЁДОГ

Sunday, September 18, 2011

Монголын говь

МОНГОЛ 33 говьтой бус 360 гаруй том жижиг говьтой байх бөгөөд эдгээрийн нэр нилээд нь адил нэртэй болно. Сонирховол нэрүүдийг нь бичиж болно шүү. 33 гэдэг тоог юунаас үндэслэж гаргасныг харин мэдэхгүй. Мэдэх хүн байвал бичээрэй.
1. Авдарын говь
2. Авишийн (Авашийн) говь
3. Айл баянгийн говь
4. Алагийн (Алаг нуурын)
5. Алаг цавын говь
6. Алтайн Өвөрийн говь
7. Алтан тэвшийн говь
8. Алтачийн хуурай говь
9. Амтгайн улаан говь

10. Ар (Хашаатын) говь
11. Ар говь (Дөргөний хүрэн тал, Дөргөний говь)
12. Ар говь (Ура говь)
13. Ар жирэмийн говь
14. Ар сүүжийн говь (Сайн сүүжийн говь)
15. Ар хонин усны говь
16. Ар хужиртын говь
17. Ар (Арын) нуурын говь
18. Аршааны говь
19. Арын нуурын говь
20. Аяганы (Аяга шанаганы) говь
21. Баавхайн (Хүрэн говь)
22. Баарангийн говь
23. Бага дэлгэрийн говь
24. Бага хүрэнгийн говь
25. Байшинтын говь
26. Балимын говь
27. Баруун говь
28. Баруун хөшөөтийн говь
29. Баруун хуурай говь
30. Баян борын говь (Сүхбаатарын Мөнххаан суманд)
31. Баян борын говь (Дундговийн Баянжаргалан суманд)
32. Баянгийн говь (Дундговийн Өлзийт суманд)
33. Баянгийн говь (Дундговийн Эрдэнэдалай суманд)
34. Баянгийн говь (Дорноговийн Хатанбулаг суманд)
35. Баян загийн говь
36. Баян төхөмийн говь
37. Баян Улаан (Өсөгийн) говь
38. Баян Улааны говь
39. Баянцогтын говь
40. Баян Эрхэтийн говь
41. Билгэхийн говь (Сүхбаатарын Уулбаян суманд)
42. Билгэхийн говь(Сүхбаатарын Онгон суманд)
43. Билгэхийн (Билэгхийн) говь (Дорнодын Сэргэлэн суманд)
44. Боргиогтын говь (Дорнодын Чойбалсан )
45. Боргойн говь (Сүхбаатарын Онгон суманд)
46. Борзонгийн говь (Өмнөговийн Номгон суманд)
47. (Борогчингийн) Боргочингийн говь (Дундговийн Сайнцагаан суманд)
48. Бор Хөөврийн( Олдох бор хөөврийн ) говь (Дундговийн Алтанширээ суманд)
49. Бор цонжийн говь ( Ховьд үенч суманд )
50. Борын (Бумбан овооны) говь ( Дорноговийн даланжаргалан суманд )
51. Бор элгэний говь (Дорнодын матад суманд )
52. Босгын говь (Дундговийн Дэлгэрхангай суманд)
53. Бөөрийн ( L-49-95) говь (Сүхбаатарын Онгон суманд)
54. Бударганы говь (Сүхбаатарын Асгат суманд )
55. Буйлаагийн говь (Сүхбаатарын Онгон суманд )
56. Буйланийн Хөндийн говь (Дорноговийн Айраг суманд )
57. Булангийн говь (Дорноговийн Их хэт, Алтанширээ суманд )
58. Булан саарал (Баруун саарал ) говь (Дорноговийн Хатанбулаг суманд)
59. Булан цагааны говь ( Дорнодын Баянтүмэн суманд )
60. Бумбан говь (Дорноговийн Дэлгэрэх суманд )
61. Бумбаны ( Бумбаны хар говь) ( Дорнодын Баянтүмэн суманд )
62. Бунхан бүрдний говь (Сүхбаатарын Сүхбаатар суманд )
63. Бунхантын говь (Дорноговийн Дэлгэрэх суманд )
64. Бунхантын овооны говь (Сүхбаатарын Эрдэнэцагаан суманд )
65. Буурал толгойн (Сүхбаатарын Онгон, Баяндэлгэр суманд )
66. Буурын говь (Дорноговийн Их хэт суманд )
67. Бухын хашаатын ( Дорнодын Матад суманд )
68. Буян өндөрийн говь ( Дорнодын Матад суманд )
69. Бүгийн говь (Өмнөговийн Гурван тэс суманд )
70. Бүдүүн (Бүдүүны говь ) ( Дорнодын Сэргэлэн суманд )
71. Бүргийн (Бүрэгийн говь) (Дорноговийн Хөвсгөл, Хатанбулаг суманд )
72. Бүргийн (Бүрэгийн говь) (Дорноговийн Эрдэнэ L-49-XXXIV суманд )
73. Бүрдийн (Бүрдэний) говь (Сүхбаатарын Сүхбаатар суманд )
74. Бүсийн говь (Хэнтийн мөрөн суманд )
75. Бүсийн говь (Дорноговийн Их хэт суманд )
76. Бэхтийн говь ( Дорнодын Дэлгэрэх суманд )
77. Ваарын говь (Сүхбаатарын Сүхбаатар суманд )
78. Галбын говь (Өмнөговийн Ханбогд суманд )
79. Галтын говь (Сүхбаатарын Онгон суманд )
80. Гашууны говь (Дундговийн Өлзийт суманд )
81. Гашууны говь (Дундговийн Хулд суманд )
82. Гашууны говь (Дорноговийн Алтанширээ суманд )
83. Гөлөөны говь (Дорноговийн Хөвсгөл суманд )
84. Гурван булангийн (Дорноговийн Өргөн суманд )
85. Гурван гашууны (Дорноговийн Дэлгэрэх суманд )
86. Гурван нуурын (Сүхбаатарын Онгон суманд )
87. Гурван Хэрэсийн (Хэрсийн ) говь (Өмнөговийн Ханбогд, Манлай суманд )
88. Гурилын говь (Өмнөговийн Гурван тэс, Баянхонгорын Баянлиг суманд )
89. Гутайн шар модны (Сүхбаатарын Онгон суманд )
90. Гэнжмвийн говь (Дорноговийн Өргөн, Дэлгэрэх суманд )
91. Давсан говь (Дорноговийн Улаанбадрах суманд )
92. Давсан хуурай говь (Ховьдийн Үенч суманд )
93. Давстайн говь (Дундговийн дэрэн суманд )
94. Давхарын говь (Баруун Хөшөөгийн суманд )
95. Дайн тавагийн (тал) говь (Дорноговийн Алтанширээ суманд )
96. Дайчин (Дайчингийн ) говь (Өмнөговийн Ханбогд)
97. Далайн (Далангийн ) говь (Сүхбаатарын Алтанширээ, Дорноговийн Дэлгэрэх суманд )
98. Далайн Улаан говь (Дундговийн Өндөршил )
99. Далан түрүүгийн (Дорноговийн Улаанбадрах суманд )
100. Далантүрүү нарийн говь (Говь-Алтайн Баян-Уул, Дарви суманд )
101. Далан Хөдөөгийн (Говь-Алтайн Баян-Уул, суманд )
102. Дархийн говь (Дорнодийн Халх гол суманд )
103. Довын говь (Дорноговийн Айраг, Дундговийн Өндөршил суманд )
104. Долоодын (Долоодойн ) говь (Дундговийн Өндөршил суманд )
105. Долоодын (Дорноговийн Өргөн суманд )
106. Долын (Долоодын ) (Дундговийн Өлзийт, Дорноговийн Мандах суманд )
107. Домбонгийн (Домбоны ) говь (Өвөрхангайн Сант суманд )
108. Дөрвөн худгийн (Сүхбаатарын Онгон суманд )
109. Дугуйн (Дугайн ) (Сүхбаатарын Асгат суманд )
110. Дулаан харын говь (Дорноговийн Улаанбадрах суманд )
111. Дулааны говь (Дорноговийн Эрдэнэ суманд )
112. Дулааны Энгэрийн говь (Дорноговийн Улаанбадрах суманд )
113. Дулдуйтын говь (Дорнодын Матад суманд )
114. Дүлий говь ( Дорноговийн Айраг суманд )
115. Дэвэрхийн ( Дорноговийн Их хэт суманд )
116. Дэлгэрийн говь (Дундговийн Өлзийт суманд )
117. Дэлгэрийн говь (Дорнодын Баянтүмэн суманд )
118. Дэлийн говь ( Дорноговийн Айраг суманд )
119. Дэлийн гашууны говь ( Дорноговийн Дэлгэрэх суманд )
120. Дэнгийн ( Дэн-шургуулийн ) говь (Дундговийн Өлзийт суманд )
121. Дэрсэн булгийн ( Загийн ) говь ( Дорноговийн Алтанширээ суманд )
122. Дэрсэн усны говь (Дорноговийн Улаанбадрах суманд )
123. Еэнийн говь ( Дорноговийн Өргөн суманд )
124. Ёолхоны говь ( Ховьдийн Алтай суманд )
125. Ёнгорийн говь ( Дорнодийн Халх гол суманд )
126. Ёроолын (Дундговийн Дэлгэрцогт суманд )
127. Жавхалантын говь (Сүхбаатарын Сүхбаатар суманд )
128. Жаран тогооны ( Дорнодийн Халх гол суманд )
129. Жаргалангийн (Жаргаланатын) говь ( Дорноговийн Халх гол суманд )
130. Жимбэгэр говь (Сүхбаатарын Сүхбаатар суманд )
131. Жонштын говь ( Дорноговийн Дэлгэрэх суманд )
132. Жонштын говь (Дундговийн Өлзийт суманд )
133. Жонштын говь (Сүхбаатарын Уулбаян суманд )
134. Завагийн ( Цавагийн ) говь (Дундговийн Луус суманд )
135. Загийн усны говь (Дундговь )
136. Загийн усны хоолой (говь ) (Өмнөговийн Цогтцэций, Манлай суманд )
137. Заг-Сүжийн ( Заг-Сүжийн ) говь (Өмнөговийн Баян- овоо суманд )
138. Зайрмагийн (Дорноговийн Сайхандулаан суманд )
139. Зайсангийн говь ( Сүхбаатарын Мөнххаан суманд )
140. Зармангийн говь ( Говь-Алтайн Эрдэнэ суманд )
141. Захуйн говь ( Говь-Алтайн Цогт суманд )
142. Зуун модны (Өмнөговийн Гурван тэс суманд )
143. Зуухын говь (Сүхбаатарын Баяндэлгэр суманд )
144. Зүтгээгийн говь ( Дорноговийн Айраг суманд )
145. Зүүн Долооны говь (Дундговийн Дэлгэрхангай суманд )
146. Зэгстийн (Дундговийн Хулд, Луус суманд )
147. Зээмэгийн ( Гурван Зээмэг ) говь (Өмнөговийн Баян-овоо )
148. Зээргэнэтийн говь ( Дорноговийн Хатанбулаг суманд )
149. Зээрдийн говь (Сүхбаатарын Баяндэлгэр суманд )
150. Ингэн Сэвстэйн говь (Өмнөговийн Гурван тэс суманд )
151. Их уулын ( Дорноговийн Эрдэнэ суманд )
152. Их хүрээгийн говь (Дорнодийн Матад )
153. Луультын ( Хөөвөрийн ) говь ( Дундговийн Өлзийт суманд )
154. Лэгийн говь ( Баянхонгорын Баянлиг суманд )
155. Мааньтийн говь ( Дорноговийн Иххэт суманд )
156. Мандалын говь ( Дундговийн Сайнцагаан суманд )
157. Могойн говь ( Дундговийн Баянжаргалан суманд )
158. Могойн говь ( Дорнодийн Халх гол суманд )
159. Модонгийн ( Модон овоогийн ) говь ( Дундговийн Өлзийт суманд )
160. Модонгийн (сэвхүүлийн) говь ( Дорноговийн Эрдэнэ суманд )
161. Модон овоогийн говь (Өмнөговийн Ханбогд суманд )
162. Мөнхрөхийн говь ( Дундговийн Өлзийт суманд )
163. Муруйн говь ( Дундговийн Өлзийт, Гурвансайхан суманд )
164. Муруйн хөвийн говь (Дорноговийн Улаанбадрах суманд)
165. Муу улааны говь ( Дундговийн Өндөршил суманд )
166. Мэлтэсийн говь ( Говь-Алтайн Цогт суманд)
167. Мэнэнгийн тал ( говь) (Дорнодийн Матад суманд )
168. Мянганы ( Их Мянганы )говь ( Говь-Алтайн Алтай суманд )
169. Найман модны говь (Өмнөговийн Гурван тэс суманд )
170. Нарийн говь ( Дундговийн Өндөршил суманд )
171. Нарийн говь ( Дундговийн Хулд суманд )
172. Нарийн говь ( Өвөрхангайн Хархорин суманд )
173. Нарийн хоолойн говь (Дорнодийн Матад суманд )
174. Нарийн Хөхийн говь ( Говь-Алтайн Цогт,Эрдэнэ суманд)
175. Ноён Хөөврийн ( Хэнтийн Галшар )
176. Номгоны говь ( Дундговийн Өлзийт суманд )
177. Номгоны говь (Дорноговийн Мандах, Улаанбадрах суманд)
178. Номин ( Цэнхэр Номин ) говь ( Говь-Алтайн Алтай суманд )
179. Нуурын гүний (Өмнөговийн Ханбогд суманд )
180. Нүдэнгийн говь (Дорноговийн Их хэт суманд)
181. Нүхтийн ( Дундговийн Гурвансайхан суманд )
182. Нэмнээгийн говь ( Дундговийн Баянжаргалан суманд )
183. Овоотын (L-49-XXX) говь ( Сүхбаатарын Наран )
184. Олгойн говь ( Дундговийн Луус, Сайнцагаан сумдад )
185. Олдохын (L-48-108) говь (Дундговийн Өндөршил суманд)
186. Олон овоотын говь (Дорноговийн Даланжаргалан суманд)
187. Онийн говь ( Говь-Алтайн Цогт, суманд)
188. Оорцог (Оорцогийн) говь (Дундговийн Өндөршил суманд)
189. Орвогтын (Орвогийн) (Дундговийн Өлзийт суманд)
190. Очиртын говь (Дорнодын Баянтүмэн суманд )
191. Өвөр Жирэмийн говь (Дорноговийн Дэлгэрэх, Сүхбаатарын Баяндэлгэр сумд)
192. Өвөр Хонин усны говь ( Говь-Алтайн Бугат суманд )
193. Өгөөмөрийн говь (Сүхбаатарын Түвшинширээ суманд )
194. Өгөөмөрийн ( Шаравын ) (Дорнодын Матад суманд )
195. Өехийн говь (Дорноговийн Өрган суманд )
196. Өехийн говь (Дундговийн Өндөршил суманд)
197. Өлзийтийн (L-49-45) (Сүхбаатарын Уулбаян суманд)
198. Өөшийн говь (L-49-XVII ) (Сүхбаатарын Баяндэлгэр, Халзан суманд )
199. Өөшийн говь ( Дорноговийн Улаанбадрах суманд )
200. Сайн усны говь ( Дорноговийн Алтанширээ суманд)
201. Сайн усны говь ( Сүхбаатарын Түвшинширээ )
202. Сайн усны( Энгэрийн ) ( Сүхбаатарын Баяндэлгэр суманд )
203. Самбайн говь ( Дорноговийн Айраг суманд )
204. Саригийн говь ( Дундговь )
205. Суваргын говь ( Сүхбаатарын Сүхбаатар, Асгат суманд )
206. Сулин хээрийн говь ( Дорноговийн Хатанбулаг суманд)
207. Сумангийн говь ( Дундговийн Сайнцагаан суманд )
208. Сухайн говь ( L-48-105) (Дундговийн сайхан овоо суманд)
209. Сүмбэрийн говь (Дундговийн Говь-Угтаал суманд)
210. Сүүжийн говь (Дорноговийн Хатанбулаг суманд)
211. Сэвхүүлийн говь( L-49-XVII ) ( Сүхбаатарын Халзан )
212. Таван алдын говь ( Өмнөговь Баян-овоо)
213. Талын говь ( Дорноговийн Улаанбадрах суманд )
214. Тахийн усны говь ( Ховьдын Алтай суманд )
215. Таянгийн ар говь Сухант-Хагийн хоолойн буюу Зараагийн (Говь-Алтайн Цээл )
216. Тойромын говь (Ар, Өвөр Тойромийн, L-49-46)
217. Толийн урд говь ( Дундговийн Дэлгэрхангай суманд)
218. Тоодогийн (Баруун, Зүүн Тоодогийн) ( Дундговийн Өлзийт, Өндөршилсуманд)
219. Төвтийн говь ( Дорнод Сэргэлэн суманд )
220. Төгрөгийн ( Дундговийн Дэлгэрхангай суманд)
221. Төхөмийн говь ( Дундговийн Дэлгэрхангай суманд)
222. Төхөмийн ( Дорнодын Чойбалсан суманд )
223. Төхөмийн (Ар, Өвөр Төхөмийн ) ( Дорнодын Халх гол суманд )
224. Тугалын Бүлээн говь ( Дундговийн Луус суманд)
225. Тунгайн (L-49-XVII ) ( Сүхбаатар Уулбаян )
226. Туужуугийн говь ( Сүхбаатар Асгат )
227. Түгээмэлийн говь( Дорнодын Халх гол суманд )
228. Тэвшийн ( Цагаан хушууны ) ( Дорнодын Сэргэлэн суманд )
229. Тэвшийн ( Дундговийн Сайнцагаан суманд)
230. Тээгийн говь (Дорнодын Матад суманд )
231. Улаан говь (Сангийн Далайн ) (Сүхбаатарын Түвшинширээ )
232. Улаан говь ( Дундговийн Сайхан-овоо суманд)
233. Улаан говь ( Дундговийн Өлзийт суманд)
234. Улаан (Улаан тойромын) говь ( Дундговийн Өлзийт суманд)
235. Улаан нуурын (Сүхбаатар Наран суманд)
236. Улаан нуурын (L-49-XVII ) (Сүхбаатар Халзан суманд)
237. Улаан толгойн ( Дундговийн Луус суманд)
238. Улаан усны (Дорноговийн Өргөн суманд )
239. Умбын говь ( Дундговийн Цагаандэлгэр суманд)
240. Унагын (Дорноговийн Өргөн суманд )
241. Урд Гэртийн ( Урд хяртын ) (Дорнодын Чойбалсан суманд )
242. Уха загийн (Өмнөговийн Ханбогд суманд )
243. Ухаа худгийн (Хайлаасын) ( Дундговийн Өлзийт, Өндөршил суманд)
244. Үндэстийн ( Дундговийн Сайнцагаан суманд)
245. Үнэгэдийн (Үнэгтийн) ( Дорноговийн Улаанбадрах суманд )
246. Хажуугийн (Дорноговийн Айраг суманд )
247. Хайрхан говь ( Замын Сүүжийн ) ( Дундговийн Өлзийт суманд)
248. Хайрхан (Хайрханы) говь ( Дундговийн Луус суманд)
249. Халзан сондогийн (Говь-Алтай Цогт суманд )
250. Халтагч гүү говь ( Дорнодын Халх гол суманд )
251. Халтарын говь (Сүхбаатарын Эрдэнэцагааан суманд )
252. Халх толгойн (Сүхбаатарын Баяндэлгэр суманд )
253. Хамар хөөвөрийн ( Дорноговийн Алтанширээ суманд )
254. Ханын ( Хан уулын ) ( Дундговийн Дэлгэрхангай суманд)
255. Хар говь (Сүхбаатарын Асгат суманд )
256. Хар говь (Сүхбаатарын Онгон суманд )
257. Хар говь ( Хэнтийн Галшар суманд )
258. Хар говь ( Баян-Өлгийн Ногоон нуур )
259. Хар говь ( Баян-Өлгийн Дэлүүн суманд )
260. Хармагтын ( Хармагтайн ) (Дорноговийн Хатанбулаг суманд)
261. Хар нуурын (L-49-XVII ) (Сүхбаатарын Халзан суманд )
262. Хар тойромын ( Дорноговийн Алтанширээ суманд )
263. Хар толгойн ( Дундговийн Өлзийт суманд)
264. Хасагтын ( Тасагтын ) ( Дундговийн Өлзийт суманд)
265. Хашаатын (Сүхбаатарын Баяндэлгэр суманд )
266. Хашаатын ( Дундговийн Адаацаг суманд)
267. Хаяагийн ( Дорноговийн Дэлгэрэх суманд)
268. Хаяагийн ( Дорнодын Халх гол, Сүмбэр суманд)
269. Хаяагийн ( Дундговийн Эрдэнэдалай суманд)
270. Ходоодын (L-49-57) (Сүхбаатарын Уулбаян суманд )
271. Хоёр борын ( Дорноговийн Даланжаргалан суманд)
272. Холбоогийн ( Дорнодын Чойбалсан суманд)
273. Холбоогийн ( Дорнодын Булган суманд)
274. Холбоо говь (Сүхбаатарын Сүхбаатар суманд)
275. Хонгилын улаан говь (Дундговийн Өлзийт суманд)
276. Хонгорын (Мөсөнгийн) ( Дорноговийн Айраг суманд)
277. Хонгорын (Дундговийн Луус суманд)
278. Хонгорын ( Дундговийн Цагаандэлгэр суманд)
279. Хонгорын ( Дорноговийн Улаанбадрах суманд)
280. Хондлойн ( Дорноговийн Айраг суманд)
281. Хонхорын ( Дорноговийн Их хэт суманд)
282. Хоолойн гашууны ( Говь-Алтайн Эрдэнэ суманд)
283. Хоорондын (Тэгшийн) (Сүхбаатарын Уулбаян суманд )
284. Хорголжийн (Сүхбаатарын Сүхбаатар суманд)
285. Хөвдийн (Өмнөговийн Гурвантэс суманд )
286. Хөгзөтийн ( Дундговийн Дэрэн суманд )
287. Хөлгүй усны говь (Дорноговийн Сайншанд хот )
288. Хөндлөнгийн (Дундговийн Өлзийт суманд)
289. Хөндөсийн (Өмнөговийн Хүрмэн суманд )
290. Хөөвөрийн (Хэнтийн Баянхутаг суманд )
291. Хөөвөрийн (Сүхбаатарын Онгон суманд)
292. Хөөтийн ( Гүүтийн ) (Дундговийн Хулд, Луус суманд)
293. Хөх Дэрсний (Хулгарын) (Дорнодын Матад суманд)
294. Хөхөлзөхийн (Өмнөговийн Гурвантэс суманд )
295. Хулгарын (L-49-XV ) ( Дорноговийн Их хэт суманд)
296. Хулгарын (Дорноговийн Алтанширээ суманд)
297. Хулстайн (Дорнодын Чойбалсан суманд)
298. Хулстайн (Сүхбаатарын Онгон суманд)
299. Хульжийн (Увсын Цагаанхайрхан суманд)
300. Хунтын (Дорнодын Халх гол суманд)
301. Хуримтын (Сүхбаатарын Сүхбаатар суманд)
302. Хуршуудын (Хуршуутын) (Өмнөговийн Гурвантэс суманд )
303. Хурын (Дундговийн Гурвантэс суманд)
304. Хушууны (Сүхбаатарын Эрдэнэцагаан суманд)
305. Хүйсийн (Говь-Алтайн Хөхморьт,Баян-уул, Дарви,Шарга суманд)
306. Хүйсийн (Дорноговийн Дэлгэрэх суманд)
307. Хүйсийн (Дундговийн Хулд суманд)
308. Хүйсийн (Дорнодын Цагаан овоо суманд)
309. Хүйсийн (Дорноговийн Өргөн суманд)
310. Хүйтэн говь ( Баян-Өлгийн Толбо, Дэлүүн суманд )
311. Хүрэн ухаагийн (Дундговийн Өлзийт суманд)
312. Хэвтээ хүрэний говь (Өмнөговийн Баян-овоо суманд )
313. Хээрийн говь (Дорноговийн Өргөн суманд)
314. Хяргуйн( Гурван Хяргуйн ) (Дорноговийн Сайхандулаан суманд)
315. Хяртын улаан говь (Дорнодын Чойбалсан суманд)
316. Цавчирын (Номгоны) (Дорноговийн Хатанбулаг суманд)
317. Цагаан говь (Өмнөговийн Цогтцэций суманд )
318. Цагаан (Цагаан худгийн) говь (Сүхбаатарын Баяндэлгэр суманд)
319. Цагаан тэмээтийн ( Дорнодын Матад, Сүхбаатарын Сүхбаатар суманд )
320. Цагаан усны (Сүхбаатарын Түвшинширээ суманд)
321. Цагаан хөөвөрийн (Сүхбаатарын Баяндэлгэр суманд)
322. Цагаан цавын (Дундговийн Өндөршил)
323. Цайдамын (Их нуурын) (Хэнтийн Галшар )
324. Цайдамын хургалж говь (Дорнодын Булган)
325. Цайлан говь (Өмнөговийн Ноён суманд )
326. Цахиуртын (Дорноговийн Алтанширээ суманд)
327. Цахиуртын (Дорноговийн Дэлгэрэх суманд)
328. Цахиуртын (Дундговийн Эрдэнэдалай, Хулд суманд)
329. Цохион (Цохио) говь (Дундговийн Гурвансайхан суманд)
330. Цэгээний (Бомбоохой) (Дундговийн Говь-Угтаал суманд)
331. Цэгээний (Их Цэгээний ) (Дундговийн Цагаандэлгэр,Төвийн Баянцагаан суманд)
332. Цэнхэрийн (Баянхонгорийн Баян-Өндөр, Шинэжинст)
333. Чавганцийн (Ээжийн) (Дундговийн Луус суманд)
334. Чацарганы (Увсийн малчин суманд )
335. Шавар Жаргалантын (Сүхбаатарын Сүхбаатар суманд)
336. Шаварын (Дорнодын Халх гол суманд )
337. Шагшуурын (Дундговийн Сайхан-овоо, Өвөрхангайн Сант сумдад)
338. Шанхын (Өмнөговийн Цогтцэций суманд )
339. Шар бударганы (Дундговийн Дэлгэрхангай )
340. Шар говь (Баян-Өлгийн Алтай суманд )
341. Шар говь (Баян-Өлгийн Цэнгэл суманд )
342. Шаргын (Говь-Алтайн Шарга суманд )
343. Шаргын (Говь-Алтайн Эрдэнэ, Цогт суманд )
344. Шаргын (Сүхбаатарын Сүхбаатар, Халзан,Асгат суманд)
345. Шаргын (Дундговийн Өндөршил суманд )
346. Шарилжингийн (Өмнөговийн Ноён, Баяндалай суманд )
347. Шивээ говь (Дорноговийн Сүмбэр суманд)
348. Шийрийн цагаан говь (Сүхбаатарын Сүхбаатар суманд)
349. Шинэ усны (Дорноговийн Мандах суманд)
350. Шоовойн (Шаалин) (Дорноговийн Сүмбэр суманд)
351. Шорвогийн говь (Дорнодын Матад суманд)
352. Шороотын (Дорнодын Халх гол суманд)
353. Шувууны (Дорноговийн Айраг суманд)
354. Элгэний (Дорноговийн Алтанширээ суманд)
355. Элгэний (Элгэн усны) (Говь-Алтайн Бугат)
356. Элсэн гашууны (Дорноговийн Хатанбулаг)
357. Элэгний (Элгэний) (Сүхбаатарын Онгон, Наран суманд)
358. Энгэрийн (Ар, Өвөр Энгэрийн) (Сүхбаатарын Онгон суманд)
359. Эргэнэгийн (Дундговийн Эрдэнэдалай суманд )
360. Эрдэнэцогтын (Дорноговийн Алтанширээ суманд)
361. Эрэг Булангийн (Өмнөговийн Мандал-овоо суманд )
362. Эрэгтийн (Дорнодын Халх гол суманд)
363. Эрээн говь (Төвийн Баянцагаан , Сэргэлэн суманд)
364. Эрээний (Дорнодын Хөлөнбуйр суманд)
365. Ээрэмтийн (Дундговийн Гурвансайхан суманд)
366. Ямааны (Ямаангийн) (Дундговийн Эрдэнэдалай, Дэлгэрхангай суманд)
367. Ямбатын (Говь-Алтайн Шарга, Халиун, Тайшир суманд )
368. Яралзахын (Дундговийн Сайхан-овоо суманд)
369. Яхийн (Дорнодийн Сэргэлэн, Чойбалсан суманд )

Бэлтгэсэн Б.Энхбаяр /Зөвхөн Монголдоо бүлгийн модератор/

No comments:

Post a Comment